Üst Düzey Yönetici Belgesi

Milas Üst Düzey Yönetici olabilme fırsatı, Sönmez Eğitim Kurumları ile sizlere sağlanmaktadır. ÜDY, orta düzey yöneticiden farklı olarak daha yüksek yetki alanına sahiptir. Üst düzey yönetici bir nevi orta düzey yöneticinin üstüdür. Karayolu firmalarındaki genel kurul üyeleri veya genel müdürler üst düzey yöneticilerden oluşmaktadır. Sürücü kursumuzda gerekli eğitim alındıktan sonra da ÜDY olunabilmektedir.

Üst düzey yönetici belgesi sadece belirlenen sürücü kurslarından eğitim görmeniz hâlinde alabileceğiniz bir belgedir. Sönmez Eğitim Kurumuları, yetkili bir kurs olarak Milas ÜDY dersleri sunmaktadır.

ÜDY 1 belgesi, ÜDY 2 belgesi, ÜDY 3 belgesi, ÜDY 4 belgesi.

Üst düzey yöneticilerin sahip olabileceği belgelerdir. Bu belgeler hakkında akla takılan sorular direkt olarak kursumuza iletilmelidir. Kursumuz böylelikle ÜDY belgesi için sizlere bütün bilgileri aktaracaktır. 

Milas ÜDY Belgesi Almanın Şartları

Karayolu faaliyeti gösteren firmalarda üst düzey yöneticilerden biri olabilmek adına belirlenmiş olan koşullar mevcuttur. Bu koşulların sağlanamaması halinde karayolu üst düzey yönetici olunamamaktadır. Bundan dolayı sürücü kursuna başvurmadan önce gerekli koşullara sahip olup olmadığınız belirlenmelidir.
Milas üst düzey yönetici belgesi için aranan koşullar;

Lise veya lise dengi eğitim kurumlarından mezun olmanız gereklidir.
Bakanlık tarafından belirlenen maddelerde herhangi bir adli sicil kaydınız bulunmamalıdır.

 

Bunlar, Milas ÜDY belgesi alabilmeniz adına sizlerde aranan koşullardır. Ek olarak Sönmez Sürücü Kursu, ÜDY kaydı için; kimlik fotokopisi, biyometrik resim, adli sicil kaydı ve diploma istemektedir. Bunların da kursumuza sağlanması durumunda kayıt işlemleri tamamlanmaktadır. 

Milas ÜDY Eğitim Süresi

ÜDY eğitim süresi, almak istediğiniz belgeye göre değişmektedir. Bir belgenin eğitim süresi düşük olabilecekken, diğer belgenin eğitim süresi fazla olmaktadır. Bu durum, alınacak olan belgenin zorluğuna göre değişmektedir. Milas  ÜDY belgeleri arasında ders farklılıkları da bulunmaktadır. Her belge, aynı derslere sahip değildir. Sönmez Sürücü Kursu, kayıt işlemlerinden sonra sizlere ders hakkında daha detaylı bilgiler sunmaktadır. Dolayısıyla ders konusunda aklınıza takılan bir soru işareti kalmamalıdır. Milas ÜDY belgesi alabilmek için tercihiniz Sönmez Eğitim Kurumları olmalıdır.

(ÜST DÜZEY YÖNETİCİ)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyet göstermekte olan bir gerçek veya tüzel kişiliği temsil ve ilzam ederek ve bunların tamamını fiilen sevk ve idare ederek sürekli ve etkin bir şekilde yöneten yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, genel müdür, genel koordinatör, genel sekreter ve benzeri pozisyonda veya bu unvanlarla istihdam edilen kişileri ifade etmektedir.

ÜDY ve ODY Belgeli Personel İstihdam Etme

Zorunluluğu 30 Haziran 2010 Tarihinden İtibaren Yürürlükte Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin “Yetki Belgesi Sahiplerinin Yükümlülüğü” başlıklı 43 üncü maddesinin 15’nci fıkrası; “Yetki belgesi sahipleri, ilk yetki belgesi aldıkları tarihten itibaren 6 ay içinde, mesleki yeterlilikle ilgili yükümlülüklerini yerine getirmek ve faaliyetleri süresince muhafaza etmekle yükümlüdürler.
Buna göre; Mevcut (eski) yetki belgesi sahibi firmalar ÜDY veya ODY türü Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip kişileri faaliyetleri süresince istihdam etmekle yükümlüdür. Yetki belgesini yeni almış firmalarda 6 ay içinde yükümlüklerini yerine getirmek ve eski yetki belgeli firmalarda olduğu gibi faaliyetleri süresince bu kişileri istihdam etmekle (muhafaza etmekle) yükümlüdürler.